Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies

PolskiBus.com dokłada wszelkich starań, aby traktować klientów uczciwie i otwarcie, przy uwzględnieniu najlepszych praktyk. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Szybko Tanio Komfortowo

Szybki i komfortowy sposób podróżowania między miastami na terenie Polski oraz Europy Środkowej

PolskiBus Advert

Zasady przewozu bagażu w PolskiBus.com

Zasady przewozu bagażu w PolskiBus.com Kierowca ładuje bagaż do luku bagażowegoPolskiBus.com Luggage Allowance

Firma PolskiBus.com prowadzi uczciwą i otwartą politykę w zakresie przewozu bagażu, bez ukrytych opłat. Pasażerowie powinni zapoznać się z naszym szczegółowym Regulaminem w celu uzyskania pełnych informacji dotyczących zasad przewozu bagażu. Skrócone zasady przewozu bagażu w PolskiBus.com zostały przedstawione poniżej. Firma PolskiBus.com może odmówić przewozu bagażu, jeśli nie zastosowano się do niniejszych wytycznych lub postanowień Regulaminu.

Limit bagażu

Każdy pasażer może przewieźć bezpłatnie do dwóch sztuk bagażu:

  1. Jedną sztukę bagażu o wadze do 20 kg i o wymiarach standardowej walizki, przewożonego w luku bagażowym (dalej: „Bagaż podstawowy”).
  2. Jedną sztukę małego bagażu o wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie bagażu pod siedzeniem lub na półce znajdującej się nad siedzeniem pasażera (“dalej: „Bagaż podręczny””). Rozmiary bagażu podręcznego nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.

Pasażerowie, którzy pragną podróżować z większą liczbą sztuk bagażu niż jest to przewidziane w limicie bagażu, mogą spotkać się z odmową przyjęcia lub koniecznością wyładowania nadmiaru bagażu, w zależności od dostępnego miejsca na pokładzie autokaru.

Wejście na pokład

Każda sztuka bagażu podstawowego przewożona w luku bagażowym musi być oznakowana przez pasażera etykietą bagażową. Etykieta bagażowa będzie wydana przez kierowcę lub członka personelu firmy PolskiBus.com podczas wchodzenia na pokład autokaru wraz z kwitem bagażowym, który powinien być zachowany przez pasażera przez czas podróży. Kwit bagażowy powinien być przechowywany w bezpiecznym miejscu, ponieważ będzie potrzebny przy odbiorze bagażu w miejscowości docelowej.

Przybycie do celu podróży

Po przybyciu na przystanek docelowy kierowca lub członek personelu firmy PolskiBus.com rozda bagaże pasażerom za okazaniem kwitu bagażowego, jednakże nie będzie on zobligowany do sprawdzania, czy osoba przedstawiająca kwit bagażowy jest uprawniona do odbioru bagażu.

Ogólne zasady i warunki

W przypadku przewożenia przedmiotów wartościowych zaleca się wykupienie przez pasażera indywidualnego ubezpieczenia bagażu od uprawnionych podmiotów/ubezpieczycieli.

Przewożenie bagażu lub posiadanie materiałów lub przedmiotów nielegalnych może zagrażać bezpieczeństwu podczas podróży, zranić innych pasażerów lub członków personelu firmy PolskiBus.com, bądź też wywoływać dyskomfort u pasażerów lub członków personelu firmy PolskiBus.com i jest niedozwolone.

Przewożenie zwierząt na pokładzie autokaru jest niedozwolone.

W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że niniejsze zasady przewozu bagażu w PolskiBus.com lub Regulamin nie są przestrzegane, członek personelu firmy PolskiBus.com może sprawdzić, czy zawartość bagażu jest zgodna z niniejszymi wytycznymi oraz naszym Regulaminem.

Pasażerowie niepełnosprawni

Pasażer będący osobą niepełnosprawną ma prawo do nieodpłatnego przewozu wózka inwalidzkiego lub innego niezbędnego sprzętu zgodnie z warunkami określonymi w punkcie Informacja dla pasażerów niepełnosprawnych.

Pies asystujący Osobie Niepełnosprawnej powinien posiadać uprząż oraz certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu szczepień weterynaryjnych wymaganych przy wjeździe do kraju stanowiącego cel podróży oraz krajów tranzytowych, jak również innych wymaganych przepisami prawa dokumentów podróży.

Zaginiony lub zniszczony bagaż

W przypadku zagubienia, uszczuplenia lub zniszczenia bagażu podstawowego lub bagażu podręcznego, fakt ten należy natychmiast zgłosić członkowi personelu firmy PolskiBus.com, który poprosi o wypełnienie odpowiedniego Formularza zgłoszenia zaginionego lub zniszczonego bagażu. Formularz ten powinien być wypełniony i podpisany przez dwie strony, pasażera i członka personelu firmy PolskiBus.com. Jeżeli przynajmniej jedna ze stron nie zgadza się z treścią formularza winna umieścić w nim swoje zastrzeżenia.

Firma PolskiBus.com nie ponosi odpowiedzialności za bagaż podręczny oraz inne rzeczy przewożone przez pasażera pod jego własnym nadzorem. Firma PolskiBus.com nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów wartościowych, w szczególności kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.